Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?

Fórum se uskuteční v MKS Adamov ve čtvrtek 24. září se začátkem v 17 hodin.

Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 uspořádá fórum, na němž jeho účastníci - občané předkládají náměty, které návazně prodiskutují. Následně se z nich společně vyhodnotí ty problémy, které by se měly ve městě v nejbližší době řešit. Pořadí navržených priorit určujete svým hlasem právě Vy. Na přípravě spolupracuje komise s pracovníky Národní sítě Zdravých měst (NSZM), jehož je město členem. Účast starosty, místostarosty i vedoucích příslušných odborů městského úřadu je již zajištěna.

Na fóru dostanou občané možnost vyjádřit se k těmto tématům z oblastí:

 1. Správa města
  správa věcí veřejných, územní rozvoj, doprava
 2. Životní prostředí
  udržitelný rozvoj, globální odpovědnost
 3. Podnikání a služby
  místní ekonomika, podpora podnikání, služby pro obyvatele
 4. Vzdělávání a volný čas
  kultura, sport, obnova místních tradic, zájmové aktivity
 5. Sociální prostředí
  zdraví a bezpečnost obyvatel, životní styl, sociální služby
 6. Stůl mladých
  jak vidí město mladší adamovská generace

Na základě diskuze bude vytipováno 10 problémů, jejichž řešením by se měla městská samospráva v nejbližším období zabývat. Oficiální část programu bude rozšířena o doprovodné aktivity. Pro účastníky je připraveno občerstvení.

Komise PZMA a MA21Přiložené soubory

 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?
 • Fórum 2015 – Co chcete v Adamově změnit?