Projekt HASIČSKÁ ZBROJNICE - zahájení stavby

Zastupitelstvo města Adamova na svém 18. zasedání dne 26. 6. 2017 schválilo realizaci projektu s Identifikačním číslem EIS CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002517 - „HASIČSKÁ ZBROJNICE - Přístavba, stavební úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 147, 458/17“.

Projekt získal dotační podporu z Ministerstva pro místní rozvoj - Program 11703 - Integrovaný regionální operační program ve výši 90%. Předpokládaná výše dotace činí - 5 590 397,98 Kč. Z prostředků města by mělo být zaplaceno 621 155,34 Kč. Typ financování je Ex post (po dokončení projektu).

Předmětem projektu je technické zhodnocení stávajícího objektu hasičské zbrojnice ve městě Adamov. Navržená řešení budou spočívat v zateplení fasády a střešní konstrukce, prodloužení objektu směrem dozadu z důvodu nedostatečné kapacity pro hasičskou techniku, dále v úpravě exteriéru (oplocení, zpevnění a rozšíření ploch pro snadnější výjezd hasičských vozů) a v úpravě interiéru, zejména v obměně sociálního zázemí, které je v technicky nevyhovujícím stavu. Do vyplacení dotace bude projekt financován krátkodobým investičním úvěrem s pevnou úrokovou sazbou 1,09% ročně
se splatností 31. 12. 2020.

https://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/dotacni-projekty-publicita/hasicska-zbrojnice-pristavba-st-upravy-adamov-fibichova-436-45

  • Projekt HASIČSKÁ ZBROJNICE - zahájení stavby