Průběh voleb v DPS

Od  pátku 2.10.2020 od 12.00 hodin do pondělí 5. 10. 2020 do 8.00 hodin bude zákaz vstupu do budovy DPS a odchodu z budovy DPS hlavním vchodem.

Žádáme obyvatele DPS a jejich rodinné příslušníky, aby toto opatření z důvodu jejich vlastní bezpečnosti v době voleb a z důvodu provedení následné dezinfekce využívaných prostor respektovali!!!

Obyvatelé DPS a jejich návštěvy budou v této době využívat výhradně boční vchod!

Pro možnost volit ve svém volebním okrsku budou obyvatelé DPS využívat rovněž boční vchod, kterým budovu DPS obejdou k hlavnímu vchodu, aby mohli vejít do volební místnosti.

  • Průběh voleb v DPS


Sdílet článek