Psí hřiště v Adamově - anketa

Jedním z úkolů, který vzešel z letošního Fóra, bylo zajistit účinnější postih majitelů psů, kteří nedodržují obecně závazné vyhlášky města.

Z tohoto důvodu Město Adamov zavedlo častější kontroly a přísnější postihy, zjištěné přestupky jsou zaznamenávány a vyhodnocovány stejně jako zpětná vazba od občanů města. V této souvislosti se znovu objevila otázka zřízení psích hřišť, kde by bylo možné nechat psy volně proběhnout, pohrát si s ostatními, případně se naučit nějaký nový kousek.
Jako komise Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 tuto iniciativu podporujeme a obracíme se zpět na majitele psů, ať navrhnou, kde by se jim podobné hřiště líbilo a jak by mělo být vybaveno. Pokud o takovém fungujícím hřišti víte, uvítáme také fotografie, případně další tipy.

Svoje náměty můžete poslat mailem na [email protected], napsat do diskuse na facebooku: www.facebook.com/pzmadamov, nebo odevzdat písemně na odbor sociálních věcí městského úřadu. Podněty se budeme zabývat a s výsledkem ankety vás opět seznámíme, nejzajímavější příspěvky oceníme upomínkovými předměty.

Komise PZMA a MA21

  • Psí hřiště v Adamově - anketa
  • Psí hřiště v Adamově - anketa