Pyšníme se svým okolím 2018

Sedmý ročník soutěže vlastníků jednotek (SVJ), které se zapojila do projektu údržby ploch v majetku městu nacházejících se v bezprostředním okolí bytových domů spravovaných společenstvími. Obyvatelé příslušných bytových domů tak pomáhají městu v údržbě vzhledu, přičemž si tuto péči realizují podle svých představ. V roce 2018 se takto angažovalo 19 SVJ, většinou se jednalo o pravidelné účastníky předchozích ročníků soutěže.

Za údržbu bylo každé společenství na závěr roku od města finančně oceněno. Pro šest SVJ, které si dle hodnotitelů vedla v soutěži úspěšněji, byla letos odměna navýšena ještě o prémii. Nejlépe byla ohodnocena trojice SVJ (seřazená abecedně bez bližšího upřesnění pořadí) Petra Jilemnického 6 a 8, Petra Jilemnického 19 a 21 a Petra Jilemnického 27 a 29, následovaná trojicí Družstevní 2 a 3, Družstevní 10 a 11 a Neumannova 6. Předání zpestřené tombolou proběhlo ve velkém sále MKS ve středu 21. listopadu 2018 za účasti většiny pozvaných SVJ.

Tohoto setkání zástupců SVJ se kromě organizátorů soutěže, kterým je místostarosta města a komise podpory komunitního života, zúčastnil také starosta města a přítomní tak dostali příležitost vyjádřit své názory na správu města a zeptat se na věci, které je ve spojení s děním ve městě zajímají.

 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018
 • Pyšníme se svým okolím 2018