Pyšníme se svým okolím 2019

Osmý ročník soutěže společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se zapojily do projektu údržby ploch v majetku města nacházejících se v bezprostředním okolí bytových domů spravovaných společenstvími. Obyvatelé příslušných bytových domů tak pomáhají městu v údržbě vzhledu, přičemž si tuto péči realizují podle svých představ. V roce 2019 se takto angažovalo 21 SVJ, většinou se jednalo o pravidelné účastníky předchozích ročníků soutěže.

Za údržbu bylo každé společenství na závěr roku od města finančně oceněno. Pro šest SVJ, která si dle hodnotitelů vedla v soutěži úspěšněji, byla letos odměna navýšena ještě o prémii. Nejlépe byla ohodnocena trojice SVJ (seřazená abecedně bez bližšího upřesnění pořadí) Družstevní 2, 3, Družstevní 6, 7, P. Jilemnického 19, 21 a následována trojicí Družstevní 10, 11, P. Jilemnického 11, 13, P. Jilemnického 15, 17. Předání zpestřené tombolou proběhlo ve velkém sále MKS ve středu 20. listopadu 2019 za účasti většiny pozvaných SVJ.

Tohoto setkání zástupců SVJ se kromě organizátorů soutěže, kterým je místostarosta města a komise podpory komunitního života, zúčastnil také starosta města a přítomní tak dostali příležitost vyjádřit své názory na správu města a zeptat se na věci, které je ve spojení s děním ve městě zajímají.

Kromě jiného bylo dohodnuto, že cca na jaře bude uskutečněna schůze pro veřejnost u kulatého stolu, kde se bude řešit údržba veřejné zeleně v letním období.

 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019
 • Pyšníme se svým okolím 2019