Pyšníme se svým okolím 2022

Po dvouleté pauze mohl v úterý 29. 11. 2022 proběhnout devátý ročník soutěže společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se zapojily do projektu údržby ploch v majetku města nacházejících se v bezprostředním okolí bytových domů spravovaných společenstvími. Obyvatelé příslušných bytových domů tak pomáhají městu v údržbě vzhledu, přičemž si tuto péči realizují podle svých představ. V roce 2022 se takto angažovalo 23 SVJ, většinou se jednalo o pravidelné účastníky předchozích ročníků soutěže.

Za údržbu byla společenství, která se na akci dostavila, od města odměněna dárkovými předměty. Podvečer byl zpestřen tombolou.

Tohoto setkání zástupců SVJ se kromě organizátorů soutěže, kterým byli místostarosta města Jiří Němec a předseda komise podpory komunitního života Karel Truhlář, zúčastnil také starosta města a přítomní tak dostali příležitost vyjádřit své názory na správu města a zeptat se na věci, které je ve spojení s děním ve městě zajímají.

Dne 14. 12. 2022 bude Zastupitelstvo města Adamova schvalovat Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamova na období 2023–2026. Počítá se tedy se stejnou podporou jednotlivých SVJ, které by se chtěly opakovaně či nově do projektu zapojit. Více informací poskytne místostarosta města Jiří Němec.

 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022
 • Pyšníme se svým okolím 2022