Pyšníme se svým okolím 2023

Ve středu 22. 11. 2023 proběhl desátý ročník soutěže společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se zapojily do projektu údržby ploch v majetku města nacházejících se v bezprostředním okolí bytových domů spravovaných společenstvími. Obyvatelé příslušných bytových domů tak pomáhají městu v údržbě vzhledu, přičemž si tuto péči realizují podle svých představ. V roce 2023 se takto angažovalo 24 SVJ, většinou se jednalo o pravidelné účastníky předchozích ročníků soutěže.

Za údržbu byla společenství, která se na akci dostavila, od města odměněna dárkovými předměty. Podvečer byl zpestřen tombolou.

Tohoto setkání zástupců SVJ se kromě organizátorů soutěže, kterým byli místostarosta města Jiří Němec a předseda komise podpory komunitního života Karel Truhlář, zúčastnil také starosta města a přítomní tak dostali příležitost vyjádřit své názory na správu města a zeptat se na věci, které je ve spojení s děním ve městě zajímají.

 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023
 • Pyšníme se svým okolím 2023