Pyšníme se svým okolím

Letos již pošesté proběhla soutěž společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se zapojila do projektu údržby ploch v majetku městu nacházejících se v bezprostředním okolí bytových domů spravovaných společenstvími. Obyvatelé příslušných bytových domů tak pomáhají městu v údržbě vzhledu, přičemž si tuto péči realizují podle svých představ. V roce 2017 se takto angažovalo 17 SVJ, většinou se jednalo o pravidelné účastníky předchozích ročníků soutěže.

Za údržbu bylo každé společenství na závěr roku od města finančně oceněno. Pro šest SVJ, které si dle hodnotitelů vedla v soutěži úspěšněji, byla letos odměna navýšena ještě o prémii. Nejlépe byla ohodnocena trojice SVJ (seřazená abecedně bez bližšího upřesnění pořadí) Družstevní 2, 3, P. Jilemnického 6, 8 a P. Jilemnického 19, 21, následovaná trojicí Družstevní 6, 7, Komenského, blok B a P. Jilemnického 27, 29. Předání zpestřené tombolou proběhlo ve velkém sále MKS ve čtvrtek 23. listopadu za účasti většiny pozvaných SVJ.
Tohoto setkání zástupců SVJ se kromě organizátorů soutěže, kterým je místostarosta města a komise Pr ojektu Zdravé město Adamov a MA21, zúčastnil také starosta města a přítomní tak dostali příležitost vyjádřit své názory na správu města a zeptat se na věci, které je ve spojení s děním ve městě zajímají.
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím
 • Pyšníme se svým okolím