Rekonstrukce nástupiště u koleje č.2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka

Město Adamov se v posledních měsících několikrát zúčastnilo pracovních jednání ve věci rekonstrukce železniční zastávky Adamov. Nyní přinášíme pár aktuálních informací. V současné době připravuje investor, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, nyní ve fázi vyjádření k dokumentaci dotčených subjektů.

Předmětem stavby bude rekonstrukce nástupiště u koleje č.2. Pro zvýšení komfortu cestujících dojde ke zvýšení nástupní hrany z 300 mm na 550 mm nad traťovou kolej a zřízení bezbariérového přístupu. Nástupiště bude zkráceno z délky 220 m na délku 170 m.

Na místě stávající budovy bude vybudována nová budova zastávky včetně části nástupiště.

Předpokládané zahájení fyzické realizace je rok 2019.

V současné době se město také aktivně účastní pracovních porad k přípravě kompletní rekonstrukce nádraží, která je plánována ve střednědobém horizontu cca 5-7 let.Přiložené soubory

  • Rekonstrukce nástupiště u koleje č.2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka
  • Rekonstrukce nástupiště u koleje č.2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka
  • Rekonstrukce nástupiště u koleje č.2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka
  • Rekonstrukce nástupiště u koleje č.2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí