Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

 • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
 • kouřit,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

 • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
 • suché travní porosty,
 • plochy zemědělských kultur.


Přiložené soubory

 • Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události


 • Koncertování pod schody: MILO - Miloš Fiala

 • 2. prázdninový výlet pro děti i dospělé - Rozhledny na Svitavsku

 • Vycházka Soutok Loučky a Svratky

 • 3. prázdninový výlet pro děti i dospělé - PARDUBICE

 • BIOGRAF LÁSKA V ADAMOVĚ... - 4. film


 • Letní noc Adamov 2018 - hřiště Ronovská

 • FIDLOVAČKA VE SLOVÁCKÉM DIVADLE V UHERSKÉM HRADIŠTI
Kalendář všech akcí