Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Městská policie oznamuje občanům, že došlo k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je využíván strážníky MP Adamov jako technická podpora k plnění jejich úkolů. Účelem rozšíření tohoto MKDS je zejména zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamery pořizují nepřetržitý záznam a tento je dále využíván strážníky MP Adamov v případech, kdy je to nutné k projednání podezření ze spáchání přestupu apod. Jednotlivé kamerové body jsou viditelně označeny tabulkou s piktogramem kamery.

MKDS byl rozšířen o níže uvedený kamerový bod:
  • Kamerový bod č. 33+ 34 – prostor před budovou na ul. Nádražní 455, 679 04 Adamov. (Kamery umístěny na výše uvedené budově - snímají zejména průjezd vozidel na ul. Nádražní a přilehlé okolí)
  • Kamerový bod č. 35 – prostor schodiště objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová – začátek schodiště
  • Kamerový bod č. 36 – prostor schodiště objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová – mezipatro
  • Kamerový bod č. 37 – prostor před budovou Nádraží ČD a zastávky MHD, ul. Nádražní 107, 679 04 Adamov. (Kamera umístěna na sloupě VO před budovou tzv. Kotelny 2 na ul. Nádražní 481, 679 04 Adamov)
  • Kamerový bod č. 38 – prostor okolí nového parkovacího domu na ul. Sadová/Komenského (Kamera umístěna na bytovém domě ul. Sadová 27, 679 04 Adamov)
  • Kamerový bod č. 39 – DOČASNĚ prostor záchytného parkoviště vzniklého pro stavbu nového parkovacího domu (Kamera umístěna v prostoru Pumptracku tzv. Sklaďák)
Strážníci se záznamy z kamerových bodů zacházejí jako s osobními údaji a jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci nebo jejich zneužití. Doufáme, že zřízení MKDS povede k větší bezpečnosti občanů města Adamova.
Mgr. Vítězslav Červený, vedoucí strážník MP Adamov
  • Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému