Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Městská policie oznamuje občanům, že došlo k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je využíván strážníky MP Adamov jako technická podpora k plnění jejich úkolů. Účelem rozšíření tohoto MKDS je zejména zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamery pořizují nepřetržitý záznam a tento je dále využíván strážníky MP Adamov v případech, kdy je to nutné k projednání podezření ze spáchání přestupu apod. Jednotlivé kamerové body jsou viditelně označeny tabulkou s piktogramem kamery.

MKDS byl rozšířen o níže uvedený kamerový bod:

- Kamerový bod č. 33 – prostor před budovou na ul. Nádražní 455, 679 04 Adamov. (Kamera umístěna na výše uvedené budově - snímá zejména průjezd vozidel na ul. Nádražní a přilehlé okolí)

Strážníci se záznamy z kamerových bodů zacházejí jako s osobními údaji a jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci nebo jejich zneužití. Doufáme, že zřízení MKDS povede k větší bezpečnosti občanů města Adamova.

Mgr. Vítězslav Červený

vedoucí strážník MP Adamov

  • Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK