SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Soutěžní část: v termínu do 11. 3. doručte svoje výtvarné práce určené do letošního ročníku soutěže Salonek dětských adamovských umělců do MKS Adamov /Ptačina/. Akce je určena pro děti do 15 roků a je rozdělena na šest soutěžních kategorií, 1. - 3. kategorie dle věku, 4. kategorie ZUŠ Adamov, 5. kat. Kolektivní práce a 6. kat. Dobrý nápad. Vyhodnocení soutěže: vernisáž výstavy 15. 3. 2024 v 17 h. ve výst. síni MKS na Komenského 6.. Výstavní část: práce přihlášené do soutěže můžete vidět na výstavě v době od 16. - 22. března 2024 /otevřeno v prac. dnech od 14 do 17 a v sobotu a neděli od 14 do 16:30 hodin/. Využijte letošního 60. výročí povýšení Adamova na město a zhotovte práce na téma "Máme rádi Adamov". Akci pořádá: MKS, Město, Farnost Adamov, ADAVAK, EDEN EUROPE Adamov, Pivovar ČH

  • SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ