Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český statistický úřad oznamuje, že podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů bude v roce 2021 na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá:

  • každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
  • každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
  • každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.
Více informací naleznete v přiloženém oznámení.


Přiložené soubory

  • Sčítání lidu, domů a bytů 2021


Sdílet článek