SENIORSKÁ OBÁLKA V ADAMOVĚ

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ,,Politika stárnutí na krajích“ vznikla nová iniciativa tzv. Seniorské obálky, do jejíž distribuce se zapojilo i město Adamov.

Seniorská obálka je určena chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Zdravotnická záchranná služba v Jihomoravském kraji vyjíždí k takovým lidem nejčastěji. Obálka však může sloužit nejen v případě seniorů, jako nosič informací jí mohou využít také zrakově, sluchově nebo jinak zdravotně postižení lidé.
Pod mezinárodním označením I.C.E. karta funguje i v zahraničí. V této obálce najdou záchranáři, hasiči nebo třeba policisté užitečné informace, které využijí při poskytování první pomoci. Jejich práci to při zásahu u starých lidí může o dost zjednodušit a zrychlit. Všechny
složky integrovaného záchranného systému v současné době průběžně své pracovníky školí, aby o Seniorských obálkách věděli a naučili se informace z nich využívat pro svoji práci.
Senioři nebo zdravotně postižení občané za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře vyplní do karty základní informace o svých alergiích, nemocech, lécích, jejich dávkování, mohou také uvést kontakty na své blízké nebo ošetřujícího lékaře. Seniorská obálka může tedy zlepšit i komunikaci mezi generacemi.
Vyplněnou I.C.E. kartu si umístí každý senior ve své domácnosti na viditelné a snadno dostupné místo, např. na vnitřní stranu vchodových dveří či na dveře lednice.
Seniorská obálka včetně návodu k vyplnění byla distribuována do každého čísla listopadového vydání Zpravodaje a je k dispozici na Městském úřadě Adamov, odboru sociálních a správních věcí u Mgr. Simony Tiché, tel.: 605 206 656Přiložené soubory

  • SENIORSKÁ OBÁLKA V ADAMOVĚ