Setkání se starostou města Adamova

Dne 9. 11. 2016 se uskutečnilo tradiční setkání starosty města se seniory v Domě s pečovatelskou službou.

Zápis ze setkání se starostou města ze dne 9. 11. 2016 v DPS

Nejprve se pan starosta vyjádřil k písemnému podnětu, který zaslala paní Tomkovičová:

 • vysvětlena situace ohledně zvýšení nájmů v městských bytech (cena tržní a cena obvyklá, aktuální uplatňovaná, postupné navyšování)
 • Adavak provedl kontrolu uzávěrů vodovodů v bytech, u některých se k nim nelze dostat, došlo k výměně těch, které byly prakticky téměř nefunkční
 • připomínka k prorůstání trávy v chodníku do DPS (nájemníci si udržují sami, ale je to pracné) – přislíbeno dát do plánu práce technické skupiny minimálně 1x ročně chemicky
 • připomínka k údržbě zeleně – stromy se nebudou kácet, pod nimi se vyhrabe 1x ročně listí
 • posyp chodníku k hlavnímu vchodu – bylo dohodnuto, že v rámci údržby bude posypána cesta k hlavnímu i bočnímu vchodu, boční vchod zejména v době nepřítomnosti pečovatelské služby
 • nátěry plotu v DPS budou dány do rozpočtu na příští rok, k nátěrům dochází u majetku města postupně, pokud budou odsouhlaseny ZM, budou provedeny
 • zárubně dveří jsou součástí běžné údržby bytů
 • keře v areálu DPS - po diskuzi bude udržovat odbor SMM Města Adamova formou běžné údržby jako v jiných lokalitách Adamova
 • topení je v tomto okamžiku bezproblémové

Další podněty a připomínky:

 • není slyšet rozhlas hlavně v horní části – roztříštěnost - od ulice Komenského – bude prověřeno
 • dotaz na plochy u Alberta a Edenu – vysvětleny majetkové vztahy, dobrá spolupráce
 • děti chodí přes plot vedoucí od silnice přes zahradu DPS do ZŠ Adamov – bude řešeno nejprve přes upozornění ředitelce školy
 • boční vchod do DPS je stále otevřený, dveře nedovřou a naopak při zavírání hlasitě prásknou – zkontrolovat funkci BRANA
 • dveře na terasu v přízemí – zkontrolovat jejich funkčnost
 • připomínka na možnost úpravy kolem chodníku na nám. Práce – vysvětleno, že patří Edenu
 • paní Tomkovičová poté, co bylo vysvětleno, jakou hlínu může město zajistit na květiny, si tuto zajistí sama

Další plány města a dostupné informace o dění ve městě:

 • výměna chodníku na ulici Komenského, kolem DPS
 • výměna VO na této trase
 • rekonstrukce koupaliště
 • rozšíření cesty okolo kostela
 • zateplení budov MěÚ
 • oprava velké křižovatky na náměstí Práce
 • oprava veřejného osvětlení za Albertem
 • nejsou známy plány majitelů Skaláku
 • úprava prostoru ČD
 • MKS rekonstrukce interiéru, výtah zatím nejistý
 • vestavba půdního prostoru ZŠ Ronovská
 • parkování ve městě
 • průchod obchodním domem

Zapsala: Moserová

 • Setkání se starostou města Adamova
 • Setkání se starostou města Adamova
 • Setkání se starostou města Adamova
 • Setkání se starostou města Adamova
 • Setkání se starostou města Adamova