Slavnostní otevření zrekonstruované studánky Pod Novým hradem

Přijměte pozvání na slavnostní otevření zrekonstruované studánky Pod Novým hradem, které se uskuteční v úterý 26. 6. 2018 v 15:00.

Studánka, která v letošním roce slaví 80 let od svého vzniku, dostala k narozeninám dárek nejcennější – rekonstrukci.

Studánka Pod Hradem získala od značky Toma v rámci projektu „Živé studánky“ finanční podporu na svoji rekonstrukci. A tak již na jaře tohoto roku mohl majitel, kterým je ŠLP ML Křtiny, přistoupit k opravě jak jímky pramene, tak i samotné stavby studánky, včetně obnovení písma a grafiky. Kromě Tomy patří velké díky také adamovským občanům, v čele s Karlem Truhlářem a Jiří Hromkem st., jednotce dobrovolných hasičů a společnosti ADAVAK, s.r.o., kteří svým nasazením pro věc také přispěli.

Historie studánky

Studánka Pod Novým hradem, společně s nedalekým památníkem J. Žalmana, je součástí tzv. „Lesnického Slavína“, který je v okolí Adamova budován již od roku 1929. Jedná se soubor památníků, studánek a pamětních desek věnovaných významným lesníkům, básníkům, ale také samotné přírodě – zvěři a rostlinstvu. Jeden z nejvýznačnějších tvůrců Slavína je také Josef Opletal, profesor tehdejšího Lesnického odboru bývalé Vysoké školy zemědělské v Brně, dnešní Mendelovy univerzity. Objekty, stejně jako lesy, jsou ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně.

Stavba samotné studánky proběhla v roce 1938 z inciativy již zmíněného Josefa Opletala, který stavbu projektoval, osobně řídil a nápisy na studánce sám do betonu vyryl. Jeho vlastním dílem jsou též samotné obrázky vyvedené na portále studánky.

Při budování studánky pomáhal hajný Antonín Agrikola, který bydlel v nedaleké hájovně. Z jeho iniciativy bylo přívodní potrubí napojeno na hájovnu a přiváděla do ní vodu.

Pramen ze studánky postupem času přestal vytékat a zhoršil se její technický stav – především horní římsy.

  • Slavnostní otevření zrekonstruované studánky Pod Novým hradem
  • Slavnostní otevření zrekonstruované studánky Pod Novým hradem
  • Slavnostní otevření zrekonstruované studánky Pod Novým hradem
  • Slavnostní otevření zrekonstruované studánky Pod Novým hradem


Sdílet článek