ŠLP informuje

Restaurování studánky Ptačí svatyně v roce 2024.

Vážení spoluobčané, návštěvníci lesa, dovolte, abychom vás informovali o obnově studánky Ptačí svatyně plánované na rok 2024. V prvním kroku bude proveden stavebně-technický průzkum, na jehož základě budou stanoveny konkrétní způsoby oprav jednotlivých částí studánky.

Pro posouzení stavebního stavu studánky bude nutné vybudovat průzkumnou šachtu mezi stavbou a svahem. Po kvantitativním i kvalitativním vyhodnocení vlivů nepříznivě působících na studánku, například poškozování kořeny, poškozování svahovou vodou, rozsah zasolení zdiva stavby a podobně, budou navrženy postupy k eliminaci těchto vlivů.

Zahájení prací je plánováno na počátek května 2024, předpokládané ukončení prací je říjen 2024.

Jsme si vědomi, že průzkumná a stavební činnost naruší klid, na který jste zvyklí. Přesto věříme, že situaci pochopíte a že na konci bude společná radost z provedené renovace, která zajistí dobrý stav studánky po další desetiletí.

S pozdravem
Borek Nejezchleb
+420 602 195 451

Křtiny 24. 4. 2024

  • ŠLP informuje