ŠLP Křtiny informuje

Dne 25. 11. bude probíhat v čase 7:00–16:00 v části katastru města Adamova naháňka. V přiložené mapce je vyznačena oblast, ve které se lovecká akce bude konat. ŠLP Křtiny doporučují v uvedeném čase nevydávat se do této části lesa.

  • ŠLP Křtiny informuje