ŠLP ML informuje

Aktualizace: Dle dnešního sdělení ŠLP ML Křtiny bude od zítřejšího dne, tj. 23. 4. 2021, probíhat opět těžba dřeva při lesní cestě Hrádková (od Alberta na Ptačinu). Cesta proto bude zcela uzavřena. Uzavřena bude také lesní pěšina od Nového hřbitova po "Dráty".

Školní lesní podnik Masarykův les informuje občany, že ve dnech 23. 3. – 4. 4. bude z důvody těžby dřeva uzavřena lesní cesta od bývalého dřevoskladu po bývalou skládku pod Novým hřbitovem. Cesta na hřbitov bude bez omezení. Vzhledem k velkému nebezpečí pádu stromů je zapotřebí upozornit, že vstupem neohrožují nejen sebe, ale i těžaře.

  • ŠLP ML informuje
  • ŠLP ML informuje
  • ŠLP ML informuje