ŠLP ML Křtiny informuje

Aktualizace 28.11.2021: Podle informací od ŠLP budou práce zahájeny dne 6.12.2021.

Aktualizace 12.11.2021: Podle informací od ŠLP se mění předpoklad zahájení prací na 29.11.2021. Další případné upřesnění oproti předpokladům má být městu Adamov oznámeno min. 7 dní předem.

V souvislosti s těžební činností v blízkém okolí města Adamova ŠLP ML Křtiny informují o uzavření lesní cesty od dřevoskladu u Alberta k novému hřbitovu v termínu od 15. 11. 2021 do 30. 1. 2022.Na lesní cestě i všech vstupech budou umístěny informační tabule.Přiložené soubory

  • ŠLP ML Křtiny informuje