Slučí studánka, Tróbka a ?

V této sérii studánek se budeme věnovat těm, které najdeme ve svahu hřbetu vypínajícím se mezi řekou Svitavou a Křtinským potokem, jemuž vévodí Alexandrova rozhledna. Celkem se zde poblíž Adamova nacházejí tři upravené zdroje vyvěrající vody. Všechny leží na katastru města, resp. těsně při jeho hranici, což je celkem překvapující vzhledem k faktu, že katastrální území města je relativně malé.

Nejznámější z nich je určitě Slučí studánka. Nejdostupněji se k ní dostaneme z ulice Sadová, když budeme sledovat červenou turistickou značku. Její trasa nás po 450 m od místa opuštění ulice zavede do údolí, ve kterém je postavena kamenná zeď. Ve středu této zdi se nachází plocha s vyobrazením dvou sluk, které tam v roce 1966 dle kresby Stanislava Lolka zhotovil Emanuel Koupý. Samotná studánka byla vybudována v roce 1947, což dokládá i jedno z čísel, které jsou na ní uvedeny.
GPS souřadnice studánky jsou 49° 17' 56,8'' N a 16° 39' 56,7'' E a její nadmořská výška je asi 318 m. Vydatnost zdroje studánky se pohybuje mezi 5 až 12 l/min.

Velmi málo známou je studánka, která se nachází poblíž palouku U sedmi dubů. Má prosté provedení, kdy pod dřevěným trámem je ukryta trubka, z níž vytéká voda do malého jezírka. Vytvořili ji zřejmě lidé, kteří se setkávají výše v údolí na milíři kolem upraveného ohniště. U nich by zřejmě bylo třeba pátrat i po jejím případném názvu. Ke studánce nejlépe dojdeme ze zmíněného palouku po mírně se svažující cestě, která vychází z jeho boku při Josefovském údolí. Po této cestě byla dříve vedena žlutá turistická značka, kterou lze stále ještě vidět na stromech. Asi po 200 m se cesta zatáčí v údolí nad dvěma velkými plošinami, z nichž na té níže položené vidíme klády obepínající ohniště. Ve vzdálenosti asi 40 m pod tímto místem spatříme jezírko napájené ze studánky.
Studánku nám případně pomohou najít její GPS souřadnice, které jsou 49° 18' 12,7'' N a 16° 39' 57,6'' E. Nadmořská výška je na úrovni 365 m. Vydatnost zdroje studánky kolísá v rozsahu 3 až 7 l/min.

Poslední zdroj vody, o kterém se dnes zmíníme, se nachází u Františčiny hutě v Josefovském údolí. Dojdeme k němu z Adamova za pomoci modré turistické značky od rozcestníku před bývalým obchodním domem asi za 45 minut. Opět se nejedná o zdroj vody ve stylu studánek Lesnického Slavína, ale tento zdroj je známý tím, že poskytuje hodně vody údajně výborné kvality při snadné přístupnosti k němu. Od silnice spojující Adamov a Křtiny stačí ujít z malého parkoviště naproti objektu hutě jen asi 50 m po pěšince vedoucí k lávce přes Křtinský potok. Při obou stranách lávky zde před protějším břehem potoka ústí dvě kovové trubky, z nichž vytéká voda. Tyto trubky po několika metrech mizí za zavřenými dveřmi kamenných sklepů vyhloubených ve stráni. Vydatnější zdroj – kolem 10 l/min – se nachází od lávky ve směru proti toku potoka a podle pamětníků spadá jeho vybudování až do 19. století. Méně vydatný proud vody – asi 3 l/min – vytéká z trubky menšího průměru. Uvedený druhý zdroj je novějšího data a byl vytvořen někdy v sedmdesátých letech minulého století. Starší zdroj vody byl nazýván jeho místními uživateli „Tróbka“. Na internetu se uvádí název Ferdova studánka a je to také dokládáno barevným obrázkem známé figurky mravence na dřevěném deskovém podkladu. V zašlé podobě ho můžeme ještě i dnes vidět na protějším břehu potoka. Toto označení tam bylo umístěno někdy před 20 roky a je spojeno s křestním jménem jednoho z mužů, kteří se údržbě zdroje vody věnovali. Autor tohoto textu se přiklonil k historickému pojmenování zdroje a použil ho v přiložené mapce.
Nadmořská výška výtoků vody činí 286 m, GPS souřadnice místa mezi oběma výtoky jsou 49° 18' 23,5'' N; 16° 40' 40,1'' E.

  • Slučí studánka, Tróbka a ?
  • Slučí studánka, Tróbka a ?
  • Slučí studánka, Tróbka a ?