SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY AMATÉRY: DOVOLENÁ 2023

Až do 13. září můžete na adresu MKS Adamov, Opletalova 22 doručit fotografie z vaší dovolené, které chcete přihlásit do letošního ročníku soutěže DOVOLENÁ 2023. Podmínky pro účast v soutěži jsou jednoduché: - doručit na uvedenou adresu 1-3 snímky v tištěné podobě, které ze zadní strany označíte jménem, příjmením, adresou a kontaktem na vás. Velikost fotogafie není stanovena, doporučujeme min. A4. V druhé polovině měsíce září rozhodnou o třech vítězích soutěže návštěvníci MKS formou hlasování.

  • SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY AMATÉRY: DOVOLENÁ 2023