Sportovní areál na ulici Ronovská

Celý areál, který leží na pozemcích p. č. 512/16 a 512/17 včetně provozní budovy (dále jen areál), může být využíván pouze za účelem konání sportovních a kulturních akcí pořádaných Městem Adamov nebo třetími osobami, a to na základě předchozího písemného souhlasu s konáním akce uděleného Městem Adamov.


Přiložené soubory

  • Sportovní areál na ulici Ronovská