Studánka „Kančí“

Tato studánka z okolí Máchova pomníku je z Adamova nejvzdálenější. Současně je z nich nejmladší, byla zbudovaná až v roce 2004. Do té doby se asi 25 m nad nynějším místem studánky nacházela větší bažinka a podchycením tohoto zdroje vody je studánka zřejmě napájena.

Lze spekulovat o tom, že její název jí byl přidělen podle lesní zvěře, která se v dnešní době hojně vyskytuje a která jistě zmíněnou bažinku navštěvovala. Název studánky se odráží i v provedení výtoku vody ze studánky, které má tvar kančího rypáku. U studánky je vybudována lavička. Okolí studánky tvoří po letošní jarní probírkové těžbě dřeva řidší les.
Studánka leží nedaleko trasy vyznačené žlutou značkou, po které lze jít z Adamova přes Máchův pomník, nebo ze silnice vedoucí z Josefova na Olomučany. Část této vyznačené trasy vede asi 150 m po zpevněné lesní cestě. Od místa, kde z této cesty odbočuje turistické značení směrem do údolí, je třeba ujít ještě po svažující se cestě zhruba 150 m až k místu, odkud již je zmíněná studánka asi ve vzdálenosti 20 m vidět. Tuto lesní cestu lze celou použít též k návratu, protože ústí na polích nad Olomučany u lesa na asfaltovou silničku, která vede z točny autobusu u rozcestí na Rudici směrem k Máchovu pomníku. K nalezení studánky vám mohou pomoci GPS souřadnice 49° 18' 54'' N, 16° 40' 55,5'' E. Nadmořská výška studánky je 414 m.
Pokud se ke studánce vydáte z Adamova po zmíněné žluté turistické značce, je třeba počítat s dobou chůze blížící se dvěma hodinám. Vyrazíte-li z točny autobusu u rozcestí na Rudici, pak jste u studánky do 20 minut a bez problému tam dojedete i s dětským kočárkem.
Vydatnost vody vytékající ze studánky činila počátkem července roku 2014 zhruba 0,7 l/min. Rozbor vody z této doby poukazuje na její závadnost nejen kvůli zvýšenému výskytu bakterií, ale i vzhledem k většímu zákalu než povoluje vyhláška.

Komise PZMA a MA21

  • Studánka „Kančí“