Studánka „Nad Doubskou“

Další studánka na Doubské lesní cestě je v údolí, v němž se tato cesta 250 m za Bažantí studánkou prudce otáčí téměř do protisměru. Od cesty je studánka vzdálena 50 m a je o 7 m položena výše. Protože příchod k ní není nijak značen, není příliš známá. Ke studánce dojdete z Adamova za přibližně 20 minut.

Studánka je bez jakéhokoliv nápisu a ani nemá oficiální pojmenování, takže se nazývá podle své polohy vzhledem k Doubské cestě. Studánka má tvar vypouklého polokruhu. Vydatnost zdroje vody činí 0, 45 l/min (počátek června 2014).
Studánka se nachází v nadmořské výšce 317 m, GPS souřadnice N 49°18'29'' E 16°39'40''.

Komise PZMA a MA21

  • Studánka „Nad Doubskou“