Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Obě studánky, které si v tomto článku představíme, leží poblíž cesty vyznačené žlutou turistickou značkou. Je třeba ale upozornit na skutečnost, že Adamovem jdou trasy značené žlutou barvou dvě. Jedna z nich vede z Máchova pomníku přes Smetanovo náměstí a náměstí Práce na Vranov. Nás dnes bude zajímat ta trasa, která je přivedena do Adamova z Babic a prochází městem přes vlakové nádraží a sídliště Ptačinu.

Vyjdeme-li od rozcestníku na tomto sídlišti, pak nás žlutá značka nejprve zavede ke studánce Ptačí svatyně. Od ní značená cesta klesá do údolí Svitavy až na úroveň silnice spojující Adamov s Bílovicemi. Tuto silnici mohou využít ti, kteří si jako výchozí bod cesty ke studánkám zvolili adamovské vlakové nádraží. Na značku narazí před koncem oplocení čistírny odpadních vod, která leží mezi silnicí a řekou Svitavou. Označená cesta pokračuje stoupáním ve stráni nad Svitavou. V místě rozcestníku „Pod Ronovem" je třeba přejít na zde začínající turistickou značku modré barvy a jít po ní asi 200 m.
V zátočině ve srázu téměř na úrovni cesty uvidíme vodu vytékající z gumové hadice, která je nasazena na kovovou trubku zabudovanou do malé kamenné zídky Takto upravený zdroj vody nese název studánka „Pod Hrádkem“. Zmíněným Hrádkem se rozumí Ronov, po němž dnes zůstaly jen nepatrné zbytky na vrcholu stráně, v níž se studánka nachází. Proto se setkáme také s názvem studánka „Pod Ronovem“. Poblíž upraveného výtoku vody je postavena dřevěná lavička. Vodní zdroj má střední vydatnost na úrovni přibližně 1,2 l/min. Souřadnice studánky jsou 49° 16' 58,7'' N a 16° 40' 12,4'' E, její nadmořská výška je 264 m.
Od studánky se vrátíme zpátky k rozcestníku a budeme pokračovat po stezce vedoucí svahem na místo, kde stával hrad Ronov. Z něj je značená cesta vedena po vrcholu hřbetu a po více než 1 km narazíme na další rozcestník „Mufloní studánka“. Z něho vede odbočka po nevýrazných schůdcích do údolí, v němž se Mufloní studánka nachází. Jedná se o jednu z mladších studánek, neboť byla postavena teprve v roce 1971. Přesto prošla již v roce 1991 obnovou. Studánka vypadá pěkně a její okolí se zřejmě pravidelně udržuje. Na plošině těsně nad studánkou jsou nyní zbytky ohniště. Na kládách, které ho obklopují, je možno si ne moc pohodlně sednout. Studánka poskytuje jen málo vody v objemu asi 0,15 l za minutu. Její GPS souřadnice jsou 49° 16' 58,7'' N a 16° 39' 17,2'' E, nadmořská výška činí 400 m.
Pokud jsme vyšli z Ptačiny a sledovali žlutou turistickou značku až k rozcestníku nad Mufloní studánkou, pak jsme bez odbočky ke studánce Pod Hrádkem urazili 3,7 km. Tato studánka je však od sídliště Ptačina vzdálena jen asi 1,6 km. Stačí od rozcestníku vyrazit směrem na Útěchov a brzy uvidíte za silnicí Adamov – Útěchov louku, která se nazývá Vojenská. Z jejího rohu vychází stezka, která po 400 m přejde do klesání ve svahu údolí Svitavy a která vyústí na hřišti vedle školy na ulici Ronovská. Odtud je již jen kousek k rozcestníku na Ptačině, odkud jsme na dnešní vycházku po studánkách vyšli.
  • Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka
  • Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka