Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky

Doposud vedl začátek cest ke studánkám z okolí Máchova pomníku Josefovským údolím, ale k návštěvě dnes představované trojice studánek je nejlépe se vydat z Adamova údolím řeky Svitavy ve směru proti jejímu toku. Podle očekávání tak dorazíme k nejníže položené studánce, ale nakonec vystoupáme až ke studánce položené nejvýše. Tyto tři studánky mají takřka shodnou dobu vybudování a bohužel shodná je pro ně i skutečnost, že v současné době mají nulový, nebo prakticky zanedbatelný výtok vody.

Studánka Pod Novým hradem

Ke studánce Pod Novým hradem nás od rozcestníku poblíž vlakové stanice Adamov zastávka dovede zelená turistická značka, která sleduje asfaltovou silničku v údolí řeky Svitavy. Po 2,3 km se silnička stáčí pod železniční viadukt a současně se v tomto místě otevírá hluboké boční údolí. A právě zde se nachází zřejmě nejnavštěvovanější studánka z okolí Máchova pomníku nazvaná Pod Novým hradem. Od samotného hradu je po cestách vzdálena přibližně dva kilometry, ale především je proti hradu položená o 160 metrů níže.
Stavba studánky proběhla v roce 1938. Na studánce nás zaujmou dva výjevy ilustrující nápis pod nimi, který je specifikovaný jako indická moudrost a zní „Zvíře budiž ti bratrem a rostlina sestrou". V těsné blízkosti studánky jen o něco málo výše je na skalním útesu umístěn památník Josefa Žalmana. Před studánkou je postaven altánek, pod jehož střechou se nachází masivní dřevěný stůl a u něho dvě lavice. Další dřevěný stůl se dvěma lavicemi pak zastřešen není.
Tato studánka v poslední době dává jen velmi málo vody, pouze kolem 0,05 l/min. Vydatnost zdroje se nezvýšila ani po srážkově vydatném konci letošního léta, takže příčina nedostatku vody bude zřejmě v potrubí, kterým je voda od asi 100 m vzdáleného zdroje ke studánce přiváděna.
Protože se studánka nachází v údolí Svitavy, je ze studánek, se kterými vás v kampani seznamujeme, nejníže položená a její nadmořská výška činí 255 m. Poloha studánky vyjádřená GPS souřadnicemi je 49° 18‘ 51‘‘ N a 16° 38‘ 40,5‘‘ E. Ke studánce dojdeme z Adamova pohodlně během necelé půlhodiny. V případě potřeby je možno zhruba třetinu cesty k ní projet autem, které lze zaparkovat za koncem oploceného areálu bývalých Adamovských strojíren.

Studánka U Huberta

Od studánky Pod Novým hradem vyrazíme po šotolinové cestě vedené v bočním údolí, která je značena turistickou značkou zelené barvy. Asi po 500 m značka odbočuje doleva na pěšinu stoupající nejprve ve svahu a pak údolím, po které bychom došli na Nový hrad. My však budeme pokračovat po stále stoupající šotolinové cestě ještě dalších 400 m do místa, kde se cesta v údolí obrací do protisměru. Zde ze šotolinové cesty odbočuje do údolí sice méně udržovaná, ale přesto výrazná lesní cesta. Tímto údolím teče potůček, samotná cesta je vedena nad ním ve stráni ve výši až 10 m. Půjdeme-li po této cestě 900 m, dojdeme na její druhý konec, který se nachází při okraji palouku na výrazné lesní cestě, odkud je ke studánce U Huberta už jen asi 15 m. Z Adamova sem popsanou cestou dorazíme za necelou hodinu.
Studánka byla vybudována v roce 1937. Nachází se na lesním palouku, na kterém rostou i dřeviny exotičtějšího původu. Na studánce je ztvárněn motiv, kdy sv. Hubert na lovu klečí před jelenem, který má v paroží křížek. Zobrazení, na kterém je nakreslen tento patron myslivců a lovců spolu s jelenem, zdobí ještě další dvě studánky v širším okolí Adamova, z nichž jednu míjíme při jízdě po silnici mezi Olomučany a Josefovem. Nad studánkou u cesty je možno posedět na lavičce.
Ze studánky bohužel nevytéká žádná voda a tento stav je dlouhodobě setrvalý: Studánka se nachází v nadmořské výšce 417 m, její GPS souřadnice jsou 49° 19‘ 07‘‘ N a 16° 39‘ 41‘‘ E.

Studánka U Kukačky

Od studánky U Huberta přejdeme ke studánce U kukačky již snadno, cesta je značena červenou turistickou značkou. Tato studánka byla postavena v roce 1938 v těsné blízkosti významné křižovatky lesních cest Hradské a Doubské a cesty, která vede k polím nad obcí Olomučany. Název studánky je odvozen od obrázku kukačky, který je namalovaný na její čelní stěně. Jeho zhotovitelem je Emanuel Koupý, který jako předlohu použil kresbu od Stanislava Lolka, ilustrátora známé Těsnohlídkovy knihy Liška Bystrouška.
Ze studánky nevytéká voda, jen po letošních deštích ze závěru léta z ní lze po kapkách nasbírat za 1 minutu asi 0,02 l. Studánka leží v nadmořské výšce 457 m, GPS souřadnice místa studánky jsou 49°19‘ 17‘‘ N, 16° 40‘ 09‘‘ E.
Doba, kterou zabere ujití popsanou cestou údolím řeky Svitavy a potom bočním údolím kolem studánky U Huberta, bude činit asi 75 minut. Za přibližně stejnou dobu se ke studánce U kukačky dostaneme z Adamova také tak, že využijeme žlutou turistickou značku vedoucí na Máchův pomník. Značenou cestu je ale třeba asi 300 m za odbočkou ke studánce U Aničky (viz zářijový Zpravodaj) opustit a místo po pěšině pokračovat stále po zpevněné šotolinové cestě zvané Doubská.

Komise PZMA a MA21

  • Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky
  • Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky
  • Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky