Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)

Pokračujeme-li od studánky „U srnce“ přibližně 700 m po cestě značené žlutou turistickou značkou ve směru na Máchův pomník, ocitneme se v místě, kde z této cesty odbočuje několik stezek. Turisticky značenou cestu je třeba opustit a vydat se po té stezce, která z ní odbočuje kolmo a míří do Josefovského údolí.

V současné době je odbočení vyznačeno dvěma dřevěnými popsanými ukazateli. Jdeme-li po mírně svažité přímé stezce, dorazíme asi po 140 m ke studánce. Studánka zde existuje již od roku 1940, ale byla dlouho veřejnosti neznámá, protože její zpřístupnění stezkou proběhlo teprve v nedávných letech. Také její současný název, který je vyryt do kamenné desky, je poměrně nový. Dříve byla tato studánka označována obecnějším názvem „Pod Doubskou“. K posezení jsou u ní momentálně zřízeny dvě lavičky.
Studánka se nachází na konci údolíčka v nadmořské výšce 437 m, GPS souřadnice jsou 49° 18' 53,5" N, 16° 39' 48" E. Vydatnost zdroje vody koncem června roku 2014 činila 0,35 l/min. Z rozboru z ní vytékající vody, který byl proveden v červenci roku 2014, plyne, že voda není vhodná k pití z důvodu nadlimitního výskytu bakterií, přítomnost chemických látek normě vyhovuje.
Cesta z Adamova po žluté turistické značce k této studánce trvá asi 70 minut.

Komise PZMA a MA21

  • Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)