Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“

K první studánce se dostaneme po žluté turistické značce od silniční křižovatky u areálu bývalých Adamovských strojíren poblíž železniční stanice Adamov zastávka, a to k Máchovu pomníku, tedy ve směru na obec Křtiny.

Ve vzdálenosti 400 m od dopravní značky "Konec obce" začíná v Josefovském údolí stoupat do svahu turisticky značená cesta zvaná Doubská. Na jejím začátku je závora, která brání vjezdu dvoustopých vozidel na tuto komunikaci, lze ale u ní zaparkovat.
Po ujití 200 m cesty od závory a vystoupání 22 m narazíme na studánku, která je zabudována do strmého svahu. Tuto zchátralou studánku opravil v 60. letech 20. století Emanuel Koupý, který v ní provedl obloukovitou nástavbu s nápisem U Kalicha na Doubské a mezi řádky umístil kalich, proto se pro studánku často používá i tento původní název. Při její rekonstrukci v roce 2005, kterou si vyžádalo její zřícení v roce 1999, byla zasazena do zídky mramorová deska s obrázkem bažanta, podle něhož je studánka nazývána nyní. U studánky se nachází lavička.
Vydatnost zdroje vody činí 0,75 l/min (počátek června 2014).
Cesta k této studánce po turistické značce zabere od křižovatky v Adamově něco přes 15 minut.
Studánka se nachází v nadmořské výšce 278 m, GPS souřadnice N 49°18'21,5'' E 16°39'36,5''.

Komise PZMA a MA21

  • Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“