Studánka „U srnce“

Když lesní cesta Doubská přestává stoupat, ostře se stáčí východním směrem a obepíná palouk. Poblíž místa ohybu cesty je na palouku situována studánka „U srnce“. Od studánky „Bažantí“ je po cestě vzdálena 1,6 km a po vystoupání zhruba 190 m z Josefovského údolí je to místo vhodné pro odpočinek. K tomuto účelu jsou do okolí studánky umístěny čtyři lavičky.

Studánka byla vybudována v roce 1937 a v souladu s jejím názvem je na ní vyobrazen srnec. Autorem kresby je K. Wagner. Nad obrazem je vyryto heslo prof. Antonína Dyka „Co stvořil Bůh, to cti a ochraňuj!“, pod obrazem je nápis „Zbudováno Léta Páně 1937“.
Dokud ze studánky vytékala voda, byla zadržována v přilehlém minirybníčku, ve kterém rostly vodní rostliny a nacházely se v něm prý i rybky. V současné době jsou v místě, kde se rybníček nacházel, patrné stopy po nedávném bagrování a okolí studánky není příliš udržováno. Na nynější nepřítomnost vody ve studánce má jistě svůj vliv i skutečnost, že nad studánkou není výraznější svah.
Na palouku v okolí studánky se nacházejí nepravidelně rozmístěné stromy, některé z nich nejsou domácího původu. Ve vzdálenosti asi 60 m od studánky zhruba ve stejné nadmořské výšce pod borovicí narazíme na půlmetru vysoký kámen, který tam byl před několika roky zasazen. Na kameni je zhotoven citát „Knihy jsou pro lidi tím čím perutě ptákům“ od Johna Ruskina (1819 až 1900, anglický básník, pedagog a umělecký kritik).
Cesta z Adamova ke studánce „U Srnce“ trvá asi hodinu. Studánka se nachází v nadmořské výšce 445 m, její GPS souřadnice jsou 49° 18' 43,5" N, 16° 39' 31,5" E.
Vydatnost zdroje vody je nulová (počátek června 2014).

Komise PZMA a MA21

  • Studánka „U srnce“