Kampaň Cesty k adamovským studánkám

Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Obě studánky, které si v tomto článku představíme, leží poblíž cesty vyznačené žlutou turistickou značkou. Je třeba ale upozornit na skutečnost, že Adamovem jdou trasy značené žlutou barvou dvě. Jedna z nich vede z Máchova pomníku přes Smetanovo náměstí a náměstí Práce na Vranov. Nás dnes bude zajímat ta trasa, která je přivedena do Adamova z Babic a prochází městem přes vlakové nádraží a sídliště Ptačinu.

Číst více

Soutěž o ceny

Soutěž o ceny

Dnešní soutěžní otázka se týká Mufloní studánky, o které pojednáme v příštím čísle Zpravodaje. Ptáme se na text, který je na této studánce uveden.

Číst více

Studánky Ptačí svatyně a U psa

Studánky Ptačí svatyně a U psa

Kampaň „Cesty ke studánkám“ v roce 2015. Tímto článkem zahajujeme představování zbývajících studánek, více či méně stavebně upravených, které byly vybudovány v blízkosti našeho města. Loni jsme vám přiblížili devět studánek z okolí Máchova pomníku, stejný počet nám zbyl na letošní rok.

Číst více

Beseda

Beseda

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnila v MKS Adamov beseda ke kampani Cesty k adamovským studánkám spojená s vyhodnocením soutěží této kampaně.

Číst více

Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky

Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky

Doposud vedl začátek cest ke studánkám z okolí Máchova pomníku Josefovským údolím, ale k návštěvě dnes představované trojice studánek je nejlépe se vydat z Adamova údolím řeky Svitavy ve směru proti jejímu toku. Podle očekávání tak dorazíme k nejníže položené studánce, ale nakonec vystoupáme až ke studánce položené nejvýše. Tyto tři studánky mají takřka shodnou dobu vybudování a bohužel shodná je pro ně i skutečnost, že v současné době mají nulový, nebo prakticky zanedbatelný výtok vody.

Číst více

Studánka „Kančí“

Studánka „Kančí“

Tato studánka z okolí Máchova pomníku je z Adamova nejvzdálenější. Současně je z nich nejmladší, byla zbudovaná až v roce 2004. Do té doby se asi 25 m nad nynějším místem studánky nacházela větší bažinka a podchycením tohoto zdroje vody je studánka zřejmě napájena.

Číst více

Studánka „Pod Jasanem“

Studánka „Pod Jasanem“

Tato studánka je situována uprostřed lesa ve svahu Josefovského údolí a je vzdálena od Máchova pomníku jen asi 350 m vzdušnou čarou. Byla vybudována v roce 1940. Její název je odvozen podle jasanu, který nad studánkou kdysi rostl. Při rekonstrukci studánky v roce 1969 provedené Emanuelem Koupým přibyla nadstavba studánky, v jejíž čelní stěně byl zhotoven obrázek kruhového tvaru.

Číst více

Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)

Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)

Pokračujeme-li od studánky „U srnce“ přibližně 700 m po cestě značené žlutou turistickou značkou ve směru na Máchův pomník, ocitneme se v místě, kde z této cesty odbočuje několik stezek. Turisticky značenou cestu je třeba opustit a vydat se po té stezce, která z ní odbočuje kolmo a míří do Josefovského údolí.

Číst více

Studánka „U srnce“

Studánka „U srnce“

Když lesní cesta Doubská přestává stoupat, ostře se stáčí východním směrem a obepíná palouk. Poblíž místa ohybu cesty je na palouku situována studánka „U srnce“. Od studánky „Bažantí“ je po cestě vzdálena 1,6 km a po vystoupání zhruba 190 m z Josefovského údolí je to místo vhodné pro odpočinek. K tomuto účelu jsou do okolí studánky umístěny čtyři lavičky.

Číst více

Studánka „Nad Doubskou“

Studánka „Nad Doubskou“

Další studánka na Doubské lesní cestě je v údolí, v němž se tato cesta 250 m za Bažantí studánkou prudce otáčí téměř do protisměru. Od cesty je studánka vzdálena 50 m a je o 7 m položena výše. Protože příchod k ní není nijak značen, není příliš známá. Ke studánce dojdete z Adamova za přibližně 20 minut.

Číst více

Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“

Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“

K první studánce se dostaneme po žluté turistické značce od silniční křižovatky u areálu bývalých Adamovských strojíren poblíž železniční stanice Adamov zastávka, a to k Máchovu pomníku, tedy ve směru na obec Křtiny.

Číst více

Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“

Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“

Když se vypravíme do přírody, může se nám mnohdy utrmáceným poutníkům stát, že narazíme na pramínek vody, který nás příjemně osvěží.

Číst více