Kampaň Cesty k adamovským studánkám

Soutěž o ceny

Soutěž o ceny

Na správnou odpověď z minulého kola soutěže jaké letopočty jsou uvedeny na Slučí studánce odpověděli správně Romana Haluzová, Michaela Kavanová, Milan Čáp a Vladimír Kotas.

Číst více

Slučí studánka, Tróbka a ?

Slučí studánka, Tróbka a ?

V této sérii studánek se budeme věnovat těm, které najdeme ve svahu hřbetu vypínajícím se mezi řekou Svitavou a Křtinským potokem, jemuž vévodí Alexandrova rozhledna. Celkem se zde poblíž Adamova nacházejí tři upravené zdroje vyvěrající vody. Všechny leží na katastru města, resp. těsně při jeho hranici, což je celkem překvapující vzhledem k faktu, že katastrální území města je relativně malé.

Číst více

Soutěž o ceny

Soutěž o ceny

Správná odpověď z minulého kola soutěže byla „Muflon“, což dokládá snímek, který nám zaslala výherkyně Romana Haluzová.

Číst více

Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Obě studánky, které si v tomto článku představíme, leží poblíž cesty vyznačené žlutou turistickou značkou. Je třeba ale upozornit na skutečnost, že Adamovem jdou trasy značené žlutou barvou dvě. Jedna z nich vede z Máchova pomníku přes Smetanovo náměstí a náměstí Práce na Vranov. Nás dnes bude zajímat ta trasa, která je přivedena do Adamova z Babic a prochází městem přes vlakové nádraží a sídliště Ptačinu.

Číst více

Soutěž o ceny

Soutěž o ceny

Dnešní soutěžní otázka se týká Mufloní studánky, o které pojednáme v příštím čísle Zpravodaje. Ptáme se na text, který je na této studánce uveden.

Číst více

Studánky Ptačí svatyně a U psa

Studánky Ptačí svatyně a U psa

Kampaň „Cesty ke studánkám“ v roce 2015. Tímto článkem zahajujeme představování zbývajících studánek, více či méně stavebně upravených, které byly vybudovány v blízkosti našeho města. Loni jsme vám přiblížili devět studánek z okolí Máchova pomníku, stejný počet nám zbyl na letošní rok.

Číst více

Beseda

Beseda

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnila v MKS Adamov beseda ke kampani Cesty k adamovským studánkám spojená s vyhodnocením soutěží této kampaně.

Číst více

Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky

Studánka Pod Novým hradem, U Huberta, U Kukačky

Doposud vedl začátek cest ke studánkám z okolí Máchova pomníku Josefovským údolím, ale k návštěvě dnes představované trojice studánek je nejlépe se vydat z Adamova údolím řeky Svitavy ve směru proti jejímu toku. Podle očekávání tak dorazíme k nejníže položené studánce, ale nakonec vystoupáme až ke studánce položené nejvýše. Tyto tři studánky mají takřka shodnou dobu vybudování a bohužel shodná je pro ně i skutečnost, že v současné době mají nulový, nebo prakticky zanedbatelný výtok vody.

Číst více

Studánka „Kančí“

Studánka „Kančí“

Tato studánka z okolí Máchova pomníku je z Adamova nejvzdálenější. Současně je z nich nejmladší, byla zbudovaná až v roce 2004. Do té doby se asi 25 m nad nynějším místem studánky nacházela větší bažinka a podchycením tohoto zdroje vody je studánka zřejmě napájena.

Číst více

Studánka „Pod Jasanem“

Studánka „Pod Jasanem“

Tato studánka je situována uprostřed lesa ve svahu Josefovského údolí a je vzdálena od Máchova pomníku jen asi 350 m vzdušnou čarou. Byla vybudována v roce 1940. Její název je odvozen podle jasanu, který nad studánkou kdysi rostl. Při rekonstrukci studánky v roce 1969 provedené Emanuelem Koupým přibyla nadstavba studánky, v jejíž čelní stěně byl zhotoven obrázek kruhového tvaru.

Číst více

Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)

Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)

Pokračujeme-li od studánky „U srnce“ přibližně 700 m po cestě značené žlutou turistickou značkou ve směru na Máchův pomník, ocitneme se v místě, kde z této cesty odbočuje několik stezek. Turisticky značenou cestu je třeba opustit a vydat se po té stezce, která z ní odbočuje kolmo a míří do Josefovského údolí.

Číst více

Studánka „U srnce“

Studánka „U srnce“

Když lesní cesta Doubská přestává stoupat, ostře se stáčí východním směrem a obepíná palouk. Poblíž místa ohybu cesty je na palouku situována studánka „U srnce“. Od studánky „Bažantí“ je po cestě vzdálena 1,6 km a po vystoupání zhruba 190 m z Josefovského údolí je to místo vhodné pro odpočinek. K tomuto účelu jsou do okolí studánky umístěny čtyři lavičky.

Číst více

Studánka „Nad Doubskou“

Studánka „Nad Doubskou“

Další studánka na Doubské lesní cestě je v údolí, v němž se tato cesta 250 m za Bažantí studánkou prudce otáčí téměř do protisměru. Od cesty je studánka vzdálena 50 m a je o 7 m položena výše. Protože příchod k ní není nijak značen, není příliš známá. Ke studánce dojdete z Adamova za přibližně 20 minut.

Číst více

Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“

Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“

K první studánce se dostaneme po žluté turistické značce od silniční křižovatky u areálu bývalých Adamovských strojíren poblíž železniční stanice Adamov zastávka, a to k Máchovu pomníku, tedy ve směru na obec Křtiny.

Číst více

Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“

Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“

Když se vypravíme do přírody, může se nám mnohdy utrmáceným poutníkům stát, že narazíme na pramínek vody, který nás příjemně osvěží.

Číst více