Svatohubertská mše

V kostele Jména Panny Marie ve Křtinách proběhne v neděli dne 7. 11. Svatohubertská mše v 10:30 Svatohuberská mše.

Mši budou doprovázet Trubači ŠLP Křtiny a pěvecký sbor VOX VINI z Dolních Bojanovic.

  • Svatohubertská mše
  • Svatohubertská mše