Terénní úpravy pod ulicí Petra Jilemnického

V měsíci únoru započaly terénní úpravy v lokalitě pod ulicí Údolní.

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu na Horce zde bude ukládán výkopek z této stavby.

V územním plánu je využití území zařazeno do plochy dopravní infrastruktury. Přesněji doprava v klidu (DP 41). V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro parkoviště o cca 140 parkovacích místech v této lokalitě, které v budoucnu naváže právě na tyto terénní úpravy. Pro Ptačinu se jedná o tak důležitou stavbu, že je zařazena mezi stavby ve veřejném zájmu.Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK