Těžba v okolí Sadové, Kociánky a Zamilovaného hájku

Vážení obyvatelé přilehlého území, návštěvníci univerzitních lesů, na základě opatření obecné povahy vydaného Magistrátem města Brna s účinností od 20. 1. do 20. 3. 2024 platí z důvodu těžby odumřelých stromů ohrožujících zdraví a život ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ V OBLASTI VYZNAČENÉ NA MAPĚ (polesí Vranov, Soběšice).

Proč tak rozsáhlé území a proč plošný zákaz? Nebezpečných odumřelých stromů je velké množství a jsou rozptýleny nepravidelně po celém území, které je velmi frekventované. Nachází se zde sportoviště pro MTB cyklistiku, tréninky a výuku dovedností na jízdních kolech – Zamilectrejls. Riziko úrazu, a to i smrtelného, je za stávající situace vysoké.

Jaký bude postup prací? V dané oblasti se budou pohybovat těžební čety s těžkou lesní technikou, a proto vás prosíme, využívejte pouze vyznačených cest dle zákresu: červená = ohrožená oblast; žlutá = bezpečné přístupové cesty.

Práce nebudou probíhat rovnoměrně, ale v souladu s tím, jak nám to příroda a technika dovolí. Zákaz vstupu platí i v případě, kdy v lokalitě nebudou těžební skupiny dočasně pracovat. Stále se jedná o pracovní prostor, v němž můžete být ohroženi na zdraví a životě.

Žádáme o předání informací občanům. Informace naleznete také na tomto odkazu.

  • Těžba v okolí Sadové, Kociánky a Zamilovaného hájku
  • Těžba v okolí Sadové, Kociánky a Zamilovaného hájku