Tisková zpráva

Zastupitelstvo města Adamova přijalo na svém 23. zasedání dne 25.7.2013 následující usnesení:

"Zastupitelstvo města Adamova :
a) souhlasí s realizací projektu s názvem „Revitalizace přístupové komunikace ke
kulturní památce - kostel sv. Barbory v Adamově“ s číslem projektu/žádosti o dotaci: CZ.1.11/2.1.00/28.01413
b) souhlasí s přijetím dotace ve výši 7 142 833,- Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod dle rozhodnutí Výboru regionální rady NUTS II Jihovýchod dne 26.6.2013 na projekt č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413
c) souhlasí se zajištěním dostatečného množství finančních prostředků, na
spolufinancování, na profinancování realizační fáze a pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné minimální udržitelnosti projektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413
d) schválilo záměr přijetí úvěru ve výši nezbytné k zajištění spolufinancování a
profinancování realizační fáze projektu CZ.1.11/2.1.00/28.01413 a to ve výši 8 700 000,- Kč."

Toto rozhodnutí je jednou z povinných příloh dle oznámení "Schválení projektu k financování" příjemce dotace. Po doložení všech povinných příloh ve stanovených lhůtách bude vyzván příjemce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

  • Tisková zpráva