Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21

Akreditovaný seminář Národní síě Zdravých měst České republiky (NSZM)

Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života – tak zněl název akreditovaného semináře, který pro úředníky Městského úřadu Adamov, členy komise Projektu zdravé město Adamov a místní Agendy 21, zastupitele a další zájemce zajistila Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM). Cílem bylo seznámit zejména zástupce místní správy se základními pojmy jako jsou místní Agenda 21 (MA21) jako metoda kvality veřejné správy, Kriteria MA21, strategické řízení, jejichž znalost a uplatňování v praxi vede v dlouhodobém horizontu k udržitelnému rozvoji města a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel. Školení proběhlo pod vedením ředitele NZSM ing. Petra Švece v dopoledních hodinách v pátek dne 22. 4. 2016 a bylo pro všechny aktéry velkým přínosem.

Komise PZMA a MA21

  • Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
  • Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
  • Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
  • Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
  • Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21