Třídění odpadu na Starém hřbitově v Adamově I

V rámci revitalizace přístupové komunikace ke Starému hřbitovu bylo přistoupeno k zavedení nádob na tříděný odpad.

Donedávna umístěný kontejner nahradily čtyři nádoby na tříděný odpad – 2 nádoby o 240 litrech na komunální odpad (černé), 1 nádoba o 240 litrech na plasty (žlutá) a 1 nádoba o 240 litrech na bioodpad (hnědá).

Řád veřejného pohřebiště města Adamov čl. 4 bod 16 ukládá všem návštěvníkům hřbitova třídění odpadu respektovat.

Doufáme, že tato změna povede ke zkvalitňování místního prostředí a všichni návštěvníci hřbitova s ní budou spokojeni.

Správa majetku města Adamova

  • Třídění odpadu na Starém hřbitově v Adamově I


Sdílet článek