Tříkrálová sbírka 2023 v Adamově

Oblastní charita Blansko pořádá ve dnech 1. – 15. ledna 2023 tak, jako každý rok v Adamově Tříkrálovou sbírku. Zapečetěné pokladničky budou umístěny v kostele, MKM a potravinách Brněnka na Ptačině, dále pak na stánku před Albertem dne 4. ledna 2023 od 13:00 – 17:00 hodin. Chodící skupinky budou chodit v neděli 8. ledna od 9:00 hodin. Třikrálový koledníci budou chodit také v základní škole v Adamově. Přispět můžete jakoukoliv částkou, za kterou předem děkujeme.

  • Tříkrálová sbírka 2023 v Adamově