Kultura

Kultura v Adamově je velmi rozmanitá. O děti se zde stará Městský klub mládeže, který sídlí na adrese Družstevní 1, Adamov. O dospělé pak Městské kulturní středisko, které sídlí na adrese Opletalova 22, Adamov. Tyto dvě složky pořádají různé koncerty, výstavy, pořady, přednášky apod. v průběhu celého roku.

Ve městě je taktéž zřízena Zlatá zastávka, s adresou Komenského 6, Adamov, která poskytuje zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích, podává jim informace a podporuje je při řešení jejich problémů. I ona organizuje velkou škálu volnočasových aktivity pro tyto děti.

  • Kultura
  • Kultura
  • Kultura
  • Kultura
  • Kultura
  • Kultura