Františčina huť

Františčina huťFrantiščina huť, nazývaná též Stará huť (viz obrázek), kulturní památka nacházející se v západní části Křtinského údolí (GPS: 49°18'24.454"N, 16°40'40.845"E) pochází z poloviny 18. století. V tomto období zde byl vytvořen rodem Lichtenštejnů hutnický komplex.

Největším výrobním programem v huti byl vojenský materiál – koule a dvou až desetiliberní (1 až 5 kg) granáty, drobné kartáčové koule a hmoždířové bomby o váze 10 až 200 liber (cca 5 až 100 kg).

Roku 1793 byla huť postižena požárem, který zničil většinu výrobních zařízení. Poté byla v rámci opravy značně přestavěna. V polovině 19. století prochází opět přestavbou. I přesto tato inovace nezabránila v roce 1877 uzavření vysoké pece pro její nerentabilitu. Od této doby byla pec opuštěna a postupně chátrala.

Lepší časy nastaly teprve v roce 1971, kdy byla vyhlášena kulturní památkou umístěnou v památkové rezervaci. Ve stejném roce započala i její rekonstrukce, kteráž byla dokončena roku 1984. V rámci dokončení rekonstrukce byla v přilehlé budově, tzv. Kameňáku, otevřena muzejní expozice Železářství střední části Moravského krasu. Huť Františka je nejstarší vysokou pecí ve střední Evropě a také jednou z nejlépe zachovaných. Areál huti je využíván i k příležitostným experimentálním a ukázkovým tavbám v replikách slovanských železářských pecí.

Areál je v nyní součástí expozice Technického muzea a více informací o huti i otvírací době muzea získáte zde: www.technicalmuseum.cz/adamov-pamatka.

Švýcárna

Ve východní části bývalého hutnického komplexu se nachází stylizovaná budova v hrázděném stylu, která je nazývána Švýcárna. Byla vystavěna v letech 1840 – 1850 společně s budovou Kameňáku jako knížecí ubytovací hostinec a tzv. struskové lázně. Jedná se o jednoposchoďovou budovu s kamenným přízemím. Průčelí směrem k Adamovu je vybaveno charakteristickým krytým dřevěným schodištěm. V roce 1950 byl hostinec zrušen a prostory v ní adaptovány na provizorní ubytovací kapacity pro zaměstnance Adamovských strojíren.

V areálu Švýcárny se nachází seník obdobného stylu, který v současné době prochází celkovou rekonstrukcí, kuželna na východě a kamenné sklepy zasazené v přilehlém svahu.

V současné době je Švýcárna ve vlastnictví Základního článku Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, který zde provozuje Ekologické volnočasové centrum.

  • Františčina huť
  • Františčina huť
  • Františčina huť
  • Františčina huť
  • Františčina huť
  • Františčina huť
  • Františčina huť
  • Františčina huť