Kostel svaté Barbory

Kostel svaté BarboryKostel svaté Barbory, patronky mj. i horníků, byl v Adamově (GPS: 49°18'3.236"N, 16°39'16.510"E) vybudován v letech 1855 – 1857. Návrh zpracoval vídeňský architekt Josef Kieser. Společně s kostelem byla vybudována fara, školní budova a hřbitov. Stavbu vedl brněnský stavitel Kellner, kamenické a řezbářské práce prováděli Pilz, Radnický, Schöntaler a Angerler, pozlacovačem byl Heller, kovolitické práce prováděl Kollenbach, štukatérské Bergman, zámečnické Perwanger, tesařské Štancl, truhlářské Roggenhofer a Altmann, malbu oken pak Fliedl. Vysvěcení kostela proběhlo 4. prosince 1857 děkanem Jedovnic Václavem Střížem.

Jedná se o 26 metrů dlouhý a 10 metrů široký novogotický chrám postrádající sakristii. Dokonce i klasickou kostelní věž nahradila vížka o dvou výklencích pro zvony nad hlavním vstupním portálem. Jaký důvod vedl k těmto odlišnostem od klasického provedení kostela, není známo. Kostel společně s výše uvedenými stavbami byl vybudován bez vnější omítky, díky čemuž zapadal do celkového kontextu podobného rázu hamerských budov v Adamově. Naopak interiér z imitací obdélníkových kvádrů působí velmi prosvětleným dojmem.

V kostele se nacházejí dva oltáře. Hlavním jest ze dřeva vyřezávaný, zavírací s olejomalbou svaté Barbory uprostřed, svatého Jakuba, pěstouna a svatého Jana Křtitele na křídlech. Bočním oltářem je pak oltář znázorňující Nanebevzetí Panny Marie, zvaný Světelský, který pochází z dolnorakouského cisterciáckého kláštera ve Zwettlu. Jedná se o vrcholné dílo pozdní gotiky z let 1516 – 1525 z lipového dřeva. Oltář je přes 7 metrů vysoký s 59 postavami.

Kostel (od roku 1958), fara a hřbitov (oba od roku 1995) jsou chráněny jako kulturní památky České republiky.

 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory
 • Kostel svaté Barbory