Lesnický Slavín

Lesnický Slavín se skládá ze souboru památníků a upravených studánek, které jsou budovány od 20. let 20. století na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně (dříve Vysoké školy zemědělské). Rozhodnutí pro budování těchto oslavných staveb bylo při příležitosti oslavy 10. výročí založení lesnické fakulty.

Slavnostní otevření Lesnického Slavína proběhlo 18. června 1929 u památníku Jiřího Václava Wachtela v polesí Olomučany. V této době obsahoval Slavín 40 památníků a studánek. Na práci zakladatelů Rudolfa Haši a Josefa Konšela navázal Josef Opletal po svém odchodu do výslužby v roce 1934. Opletal je považován za nejvýznamnějšího budovatele Slavína vůbec.

V 50. letech byla pozornost obrácena spíše k údržbě a opravám objektů a samotného lesa. Obrat nastal až v 60. letech. Od této doby práce na stavbě památníků vedl Jiří Truhlář a samotné realizace prováděl Emanuel Koupý.

V současné době Slavín obsahuje více jak 70 takových objektů. Jako nejznámější lze považovat Máchův památník, Památník lesníků, Ptačí studánka či Srnčí studánka.

Cesty k Adamovským studánkám

Komise podpory komunitního života vede kampaň Cesty k Adamovským studánkách, při kterých provádí rozbory vody vytékající z vybraných studánek v nejbližším okolí Adamova. Bližší informace a výsledky jednotlivých rozborů naleznete zde.

  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín