Lesnický Slavín

Lesnický Slavín se skládá ze souboru památníků a upravených studánek, které jsou budovány od 20. let 20. století na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně (dříve Vysoké školy zemědělské). Rozhodnutí pro budování těchto oslavných staveb bylo při příležitosti oslavy 10. výročí založení lesnické fakulty.

Slavnostní otevření Lesnického Slavína proběhlo 18. června 1929 u památníku Jiřího Václava Wachtela v polesí Olomučany. V této době obsahoval Slavín 40 památníků a studánek. Na práci zakladatelů Rudolfa Haši a Josefa Konšela navázal Josef Opletal po svém odchodu do výslužby v roce 1934. Opletal je považován za nejvýznamnějšího budovatele Slavína vůbec.

V 50. letech byla pozornost obrácena spíše k údržbě a opravám objektů a samotného lesa. Obrat nastal až v 60. letech. Od této doby práce na stavbě památníků vedl Jiří Truhlář a samotné realizace prováděl Emanuel Koupý.

V současné době Slavín obsahuje více jak 70 takových objektů. Jako nejznámější lze považovat Máchův památník, Památník lesníků, Ptačí studánka či Srnčí studánka.

Podrobněji se tomuto tématu věnuje samotatný webový projekt Lesnický Slavín.

Cesty k Adamovským studánkám

Komise podpory komunitního života vede kampaň Cesty k Adamovským studánkách, při kterých provádí rozbory vody vytékající z vybraných studánek v nejbližším okolí Adamova. Bližší informace a výsledky jednotlivých rozborů naleznete zde.

  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín
  • Lesnický Slavín