Památníky ve městě

Na území města se nachází několik rozličných památníků v podobě soch, bust a pamětních desek. Jejich výčet je seřazen dle roku odhalení.

Pamětní deska Aloise a Jana z Lichtenštejna

Nejstarší pamětní deska v Adamově se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Adamov na ulici U Kostela. Kdy došlo k umístění desky není známo. Pamětní deska připomíná Aloise z Lichtenštejna, který tuto budovu nechal společně s kostelem svaté Barbory, farou a hřbitovem v roce 1857 zbudovat, a Jana z Lichtenštejna, který ji přístavbou roku 1887 rozšířil.

Busta Bedřicha Smetany

Bronzová busta českého hudebního skladatele byla slavnostně odhalena 23. května 1937 pěveckým sborem Hlahol na horním náměstí, které bylo dle busty také později pojmenováno Smetanovým náměstím. Autorem díla je akademický sochař Jan Tříska.

Busta Tomáše Garrigua Masaryka

Busta byla původně umístěna před budovou měšťanské školy na ulici Osvobození v roce 1938. Podobně jako Smetanovu bustu, tak i bustu prvního československého prezidenta zhotovil sochař Jan Tříska. V období okupace však byla ukradena. K její obnově došlo teprve v roce 1946, kdy byla na stejné místo umístěna její kopie. Ani tato na svém místě dlouho nepobyla a již v 50. letech bylo navrženo její odstranění. Naštěstí se podařilo bustu uschovat. I přes snahy o její navrácení v 60. letech se znovuodhalení dočkala teprve v roce 1989. Po odprodeji budovy bývalé měšťanské školy byla busta přesunuta před ZŠ na ulici Komenského.

Pamětní deska obětem světových válek

V pramenech chybí informace o výrobě (snad rok 1920) pamětní desky, která byla věnována obětem první světové války. První údaj hovoří o jejím umístění v zátiší u busty Tomáše Garrigua Masaryka před měšťanskou školou. Na desce bylo vyryto 16 jmen adamovských občanů. Po druhé světové válce přibyly další dvě. Poté co byla budova měšťanské školy prodána, byla pamětní deska přesunuta na ulici Osvobození.

Památník osvobození (Rudoarmějec)

Na konci války padli v okolí Adamova dva vojáci Rudé armády, a tak i proto byla 10. června 1951 odhalena u kostela socha vojáka Rudé armády v nadživotní velikosti. Původně byla umístěna na podstavci komolého jehlanu přibližně dva metry vysokému. V roce 1972 bylo rozhodnuto o přesunutí sochy z důvodu stavby nového zdravotního střediska. Poslední přesun sochy proběhl v roce 1994, kdy byla přesunuta ke zdi pod zdravotní středisko na ulici Osvobození.

Busta Petera Jilemnického

Třetí a poslední adamovská busta, jež znázorňuje podobu novináře a politika, byla slavnostně odhalena 10. listopadu 1963 na ulici Ronovská před ZŠ. Tu vytvořil akademický sochař František Hořava a slita byla v blanském ČKD.

Socha kováka

V roce 1960, kdy bylo v Adamově slaveno 600 let trvání železářské tradice, byla kromě jiného při Skalním sklepě vztyčena socha kováka v životní velikosti. Společně s ním byl na zeď budovy umístěn rozměrný reliéf s železářskou tematikou. V roce 1997 byla přemístěna před budovu zámečku, kde však zcela zanikala mezi průmyslovými budovami. Reliéf z budovy se nedochoval. Naposledy byla socha kováka přemístěna v roce 2014, kdy byla usazena před sídlo společnosti Adast Systems.

Pamětní deska Vatroslava Jagice

Deska, která byla původně v roce 1965 umístěna na stěně Skalního sklepa, připomíná významného chorvatského slavisty, který v Adamově pobýval na konci 19. století. Při privatizaci Skalního sklepa byla deska přemístěna na budovu MÚ Adamov, avšak při jejím zateplení byla sejmuta a uložena do archivu městského úřadu.

Socha muže s dítětem

Kdy přesně došlo k odhalení sochy muže s dítětem, není známo, ale podle záznamů se tak stalo v roce 1970 nebo 1971. Sochu vytvořil brněnský sochař Konrád Babraj a byla umístěna na ulici U Kostela.

Památník Dělnického domu

Místo mezi Skalním sklepem a Kulturním domem Julia Fučíka (dnešním A-centrem), kde stál od roku 1921 do 40. let Dělnický dům, bylo parkově upraveno a v roce 1971 zde byl umístěn betonový památník brněnského sochaře Ladislava Martínka. Při něm byla umístěna dvojice desek s nápisy připomínající osud Dělnického domu a verše Jana Skácela, který však v té době nesměl publikovat. V roce 2014 započalo rozebírání památníku. Betonový kus byl odstraněn. Podle majitelů budou desky s texty zachovány a zakomponovány do upraveného prostranství v okolí.

Pamětní deska zaměstnanců strojíren

Podle záznamů byla deska umístěna na budovu bývalého ředitelství Adamovských strojíren v roce 1972 a jejím autorem byl František Pokorný. Po vstupu Adamovských strojíren do konkurzu byla deska přemístěna na ulici Osvobození k soše Rudoarmějce.

Památník československo-sovětského přátelství

Slavnostní odhalení památníku umístěného před ředitelstvím Adamovských strojíren (dnes společnost Romex) proběhlo 13. listopadu 1975. Podobně jako bustu Petera Jilemnického, i tento památník tvořil sochař František Hořava. Konce svého díla se z důvodu úmrtí nedočkal, proto jej musel dokončit Ladislav Martínek. Prostranství ve tvaru skoseného trojúhelníku je mírně vyvýšeno, na jeho jižní straně je umístěn základní kámen k vybudování památníku. Přibližně v těžišti trojúhelníku se nachází podstavec s bronzovou sochou ženy s praporem a květy v rukou. V průběhu let 2015 až 2017 bylo okolí a samotná socha opravena. Poté na jejím podstavci společnost Romex umístila desku s veršem S. K. Neumana.

Pamětní deska Adamova

Tato masivní deska s městským znakem a nápisem „Adamov městské centrum“ bylo odhaleno v roce 1979, kdy Adamov slavil 300 let od první zmínky. Jeho autorem byl ing. Volavý. Později byla část nápisu "městské centrum" vymazána. Bližší informace nejsou dostupné.

  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě
  • Památníky ve městě