Zámek

Adamovský zámek byl postaven na počátku 19. století jako klasicistní lovecký zámeček s parkem v rámci budování areálu, dnes nazývaného Vranovsko-křtinským lichtenštejnským areálem. Architektem byl Josef Hardtmuth a stavbu řídil Karel Rudzinsky. Na počátku 20. století je však už využíván pro ubytování zaměstnanců zdejších železáren a roku 1905 společně s železárnami prodán. Osud mu zpečetila rekonstrukce a přístavba v roce 1959, kdy bylo přistavěno jedno podlaží a zámek ztratil svoji historickou hodnotu. Historicko-vlastivědnému kroužku se podařilo jeden z erbů lichtenštejnského rodu, který byl umístěn v tympanonu nad balkónem, zachránit. Dnes jej lze zhlédnout v expozici železářství v muzeu u Františčiny hutě. Zámek se v současné době nachází v severní části průmyslového areálu bývalých Adamovských strojíren a jeho interiér je nepřístupný.

  • Zámek
  • Zámek
  • Zámek
  • Zámek