Přírodní zajímavosti

Moravský krasV Adamově se díky okolnímu kopcovitému terénu nikdy nerozvinulo zemědělství. Město tak nepřišlo o své hluboké lesy. Tyto však trpěly v minulých staletích, kdy zde bylo těženo dřevo pro provoz vysokých pecí v říčních údolích. Na počátku 20. století prováděl Školní lesní statek, nový majitel lesního velkostatku, plošnou obnovu lesních porostů.

Umístění města na západním okraji chráněné krajinné oblasti Moravský kras mu dává nesčetné množství přírodních zajímavostí v širokém okolí. Množství krasových útvarů – jeskyní, skal, závrtů, podzemních vodních toků apod. se nachází na východ od města. Tato výhodná poloha mu dala přízvisko „brána do Moravského krasu“, a město se tak stává vstupem do této krasové oblasti pro tisíce turistů ročně.