Ukončení topné sezóny 2019–2020

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel soustavy centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 20. 5. 2020 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2019–2020.

Pokud by došlo k výraznému ochlazení, bude dodávka tepla obnovena.

V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující:

  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles (termoregulační ventily) otevřít na maximální stupeň,
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnících prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu.

Dodávka topného média pro ohřev teplé vody (TV) bude probíhat bez omezení. Pouze v případě nutných oprav spojených s odstávkou topného média Vás budeme předem informovat.

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2020– 2021.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnostiPřiložené soubory

  • Ukončení topné sezóny 2019–2020


Sdílet článek