Ukončení topné sezóny 2023–2024

Společnost ADAVAK,s.r.o., provozující soustavu centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje — kotelna „U Nádraží" — oznamuje svým odběratelům, že dnem 18.5. 2024 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2023 — 2024.

Dodávka topného média pro ohřev teplé vody (TV) bude probíhat bez omezení. Pouze v případě nutných oprav bude provedena odstávka, o které vás budeme předem informovat, a to, jak prostřednictvím informačního systému města Adamova, tak formou dopisů či oznámení.
V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující :
  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles (termoregulační ventily) otevřít na maximální stupeň
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnících prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu
Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy vývoje počasí v dalších dnech. S dodávkou tepla se začíná, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.
Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2024 — 2025.
  • Ukončení topné sezóny 2023–2024


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK