Upozornění pro členy okrskových volebních komisí (OVK)

První zasedání OVK se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2022 ve 14:00 hod,, které je povinné pro všechny členy OVK. Následně hned poté bude navazovat v 15:00 hod. školení OVK, kterého se povinně zúčastní předsedové, místopředsedové a zapisovatelky OVK. Náhradní termín se nekoná.

  • Upozornění pro členy okrskových volebních komisí (OVK)